26 de ani in comunitate

1277316_10201076439686606_2028026776_o

1990: acţiuni de igienizări montane (în masivul Rarău-Giumalău) sau urbane (parcul Cetăţii de Scaun din oraşul Suceava „Şipote”, parcurile centrale din Fălticeni şi Gura Humorului.

 1992 : marcare trasee turistice in masivul Rarău – Giumalău;

1993: marcare trasee turistice in masivul Călimani; fundamentare proiect refugii montane in Masivul Călimani;

1994: Clubul a implementat proiectul „Parteneri pentru masivul Rarău-Giumalău” finanţat de Fundaţia Pentru o Societate Deschisă (igienizări, marcări, educaţie ecologică, tabără de creaţie).

1996: continuarea proiectului „Parteneri pentru masivul Rarău-Giumalău” cu proiectul “Promovarea managementului comun al ariilor protejate din masivul Rarău-Giumalău” finanţat de către Fundaţia de Parteneriat.

1997: Clubul „Origini Verzi” împreună cu Societatea Academică „Arboroasa” şi cu sprijin din partea Ministerului Tineretului şi Sportului, au organizat prima conferinţă naţională a organizaţiilor neguvernamentale de mediu din România intitulată sugestiv „Legile turismului ecologic”.

1999: proiect pilot în parteneriat cu Primăria Municipiului Suceava, proiect care a deschis calea colectării selective în municipiul Suceava intitulat „Parteneri de succes”, finanţat de Ambasada Regatului Ţărilor de Jos la Bucureşti în cadrul Programului Matra Kap.

2004: voluntarii Clubului “Origini Verzi” au coordonat o serie de activităţi în cadrul proiectului CSR „Ţara Dornelor Curată” (Coca Cola HBC);

2005-2006:  clubul a implementat proiectul intitulat „Econet”, finanţat prin Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare – Small Grants Programme, in parteneriat cu AREAS si Centrul Regional de Resurse ONG CenRes.

2005-2007: clubul a beneficiat de finanţare din partea Centrului Regional de Resurse ONG Suceava şi Fundaţiei pentru Dezvoltarea Euroregiunii Carpatice Oradea cu ajutorul căreia a implementat proiectul „Dezvoltarea ecoturismului pe Valea Bistriţei”.

2007:

 • Clubul “Origini Verzi” a demarat un proiect de responsabilitate socială, de referinţă în Regiunea de Dezvoltare Nord Est, intitulat   „Prin Voluntariat pentru un Bicaz mai curat”, proiect finantat de CarpatCement Holding  şi implementat în parteneriat cu Asociaţia Experţilor de Mediu.
 • a fost implementat proiectul  „RePeDe – Reteaua ONG pentru prevenirea dezastrelor”, coordonat de către  Asociatia ALMA-RO, Bucureşti în parteneriat cu Fundatia TERRA Mileniul III Bucureşti, Asociaţia EcoLogic Baia Mare şi  Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi.

2009:

 • în parteneriat cu Asociaţia ARIN, în perioada aprilie – decembrie a fost implementat proiectul “Tropăind prin peisaj, de la Convenţie la practică”, proiect finanţat de Fundaţia pentru Parteneriat.
 • Clubul s-a raliat demersului unui grup de iubitori ai pădurii, care s-au autodenumit “ursuleţii suparaţi”, şi a încercat să organizeze mai multe acţiuni împotriva defrişărilor abuzive, în parteneriat cu  asociaţia ARIN.

 2010  :

 • începerea demersurilor pentru deschiderea Centrului de Voluntariat CEM „Origini Verzi”.
 • Clubul EcoMontan “Origini Verzi” in parteneriat cu Asociaţia ARIN, România; Training 2000, Italia; KEK Kronos Ltd, Grecia; Youth Europe Service, Italia derulează Proiectul EduMont (multianual : iunie 2009-iunie 2011). Proiectul EDU-MONT îşi propune să ajute instituţiile publice să dezvolte instrumente educaţionale pentru ca persoanele din comunităţile de munte să afle cum trebuie utilizate particularităţile muntelui ca resurse de învăţare şi, de asemenea, creşterea interesului oamenilor pentru educaţie, utilizând instrumente non-formale.

2011 :

 •  Sărbătorirea a 20 de ani de la înfiinţarea CEM „Origini Verzi”
 • Deschiderea Centrului de Voluntariat Suceava . Centrul de Voluntariat Suceava este un proiect comun al Clubului Eco Montan Origini Verzi Suceava în parteneriat cu Centrului Regional de Resurse pentru Organizaţii Neguvernamentale CenRes, Societatea Doamnelor Bucovinene şi Societatea Ştiinţifică Cygnus. Centrul de Voluntariat Suceava face parte din reţeaua naţională a Centrelor de Voluntariat coordonată de către Centrul Naţional de Voluntariat Pro-Vobis Cluj Napoca.
 • Acţiune cu ocazia Zilei Mondiale a Mediului: plantare flori – 6 Iunie 2011
 • Coordonarea campaniei „Let’s Do it, Romania!” în judeţul Suceava
 • Gala Voluntarului – 5 Decembrie 2011 .Acţiunea a fost organizată de către DJST Suceava cu ocazia Zilei Internaţionale a Voluntariatului şi a cuprins două evenimente: realizarea unui flashmob de voluntari în Parcul Drapelului şi premierea voluntarilor din cadrul ONG-urilor active din judeţul Suceava, într-un cadrul festiv.

2012 :

 • Clubul Origini Verzi, având parteneri din Italia, Portugalia, România şi Turcia derulează proiectul “SEAL” (Proiect de parteneriat Grundtvig pentru educarea adulţilor, iunie 2011-iunie 2012). Prin acest proiect se urmăreşte educarea comunităţilor locale pentru a fi capabile să implementeze Convenţia Europeană a Peisajului, dezvoltarea abilităţilor pentru valorificarea peisajului în vederea unei dezvoltări durabile şi educarea acestora pentru a deveni cetăţeni activi. Parteneri: Clubul Ecomontan “Origini Verzi”, România; Asociaţia ARIN, România; Youth Europe Service, Italia; Turkish is Bolu İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Turcia; Associação ALMARGEM, Portugalia; Sport Club Integra, Bulgaria; Mountain Community of Aventino Medio Sangro, Italia.
 • Amenajarea unul loc de joaca in cadrul Parcului Central Suceava cu sprijinul Provident Financial Romania.
 • Realizarea unui sistem de colectare selectivă a deseurilor din ecosistemul acvatic Izvorul Muntelui si a unei reţele de promovare ecoturistică a zonei lacului Izvorul Muntelui cu sprijin prin programul CSR CarpatCement Holding.

 2013:

 •  realizarea unui manual de educatie ecologica alternativ pentru elevii din cadrul comunitatilor Bicaz, Fieni si Deva cu sprijin prin programul CSR CarpatCement Holding.

2014:

 • proiect romano-norvegian pentru conservarea padurilor de patrimoniu mondial (Codrul Secular de la Slatioara)

2015:

 • finalizare proiect pilot pentru educatia ecologica in inchisori (Gruntvig)
 • proiect romano-norvegian pentru conservarea padurilor de patrimoniu mondial (Codrul Secular de la Slatioara)

2016:

 • proiect pentru custodie arii protejate din Rețeaua Natura 2000