Cursurile de ape ale Carpaților

În vederea stopării dezastrului ecologic și a genocidului în derulare, a agresiunii umane directe asupra biodiversității acvatice ale apelor curgătoare din Carpați, cerem organelor statului oprirea imediată a acestor lucrări controversate, și regândirea strategică a
poziționării acestor investiții, în afara teritoriilor ariilor protejate/ situri Natura 2000 șamd, în afara zonelor de interes pentru păstrarea valorilor naturale ale Carpaților. Cerem asigurarea implicării societății civile, a Organizațiilor Neguvernamentale de Mediu și a cercetătorilor biologi din Institute de Cercetări Biologice și Universități, în vederea găsirii unor soluții rezonabile. În acest scop este necesară crearea și finanțarea unei
platforme de specialiști și reprezentanți ai societății civile, care să analizeze impactul microhidrocentralel or deja existente, și să poată redefini strategic abordarea dezvoltării microhidrocentralel or în contextul asigurării conservării diversității biologice ale apelor din Carpați. Sustineti campania aici !
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>