Ce este Natura 2000 şi obligaţiile României

Nici nu s-a încheiat campania de desemnare a noilor situri Natura 2000 şi avem ca noi sarcini pentru respectarea obligaţiilor şi solicitărilor UE privind monitorizarea stării de conservare a speciilor şi habitatelor în vederea raportării către Comisia Europeană în baza Directivei Habitate (Directiva Consiliului 92/43/EEC privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faună şi floră sălbatică, transpusă în legislaţia românească prin O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare). Prima sarcină de raportare a României pentru specii va fi în anul 2013, dar evaluările impactului măsurilor de gospodărire asupra stării de conservare a tipurilor de habitate şi a speciilor de interes comunitar s-au început deja, iar primele constatări nu sunt îmbucurătoare. În rapoartele de mediu se semnalează că se afectează semnificativ biodiversitatea prin aplicarea amenajamentelor silvice, care nu respectă strict prevederile normelor tehnice privind aplicarea tratamentelor în situri Natura 2000. Astfel, se distrug structurile naturale, pluriene sau relativ pluriene, ale arboretelor , dispar habitate de interes comunitar – tipuri fundamentale de pădure -, se reduc sub proporţia normală ultimele clase de vârstă.

Articolul integral scris de dl. Dr.ing. Peter ABRAN de la APM Mures poate fi citit in Revista Padurilor accesand acest link.
Comments are closed.